top of page

Årsmøte - NYTT

Oppdatert: 16. feb. 2022

For Moss CK er hvert enkelt medlem viktig, så vi håper at du har anledning til å delta også i denne perioden hvor det har vært krevende å samles!Styret innkaller som tidligere meddelt herved til årsmøte i lokalene til Moss Hotell, 3 etg. Årsmøtet avholdes onsdag 16. februar, kl 1800-20:30.


Regjeringen opphevet de fleste Covid restriksjoner i helgen. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.Siden vi ikke lenger trenger å begrense antall deltakere på dagens årsmøte, minner styret for ordens skyld om at årsmøtet kun blir som et fysisk møte.
Et kombinert møte med noen i salen og resten hjemme er ingen god løsning og har noen tekniske utfordringer. Vi har derfor valgt å gjøre det slik, og håper å se flest mulig av dere i kveld. Moss Hotel, Dronningens gate 21, 1530 Moss Kl. 18:00 – Til Lars Espen Kristiansen er ferdig med sitt foredrag :-)

Pr. Dags dato er det få påmeldte til årsmøte, så håper flere møter opp.


Agendaen er årsmøte i henhold til kjøreplan, så avslutter vi med foredraget til Lars Espen fra deres spinnville aktiviteter sist sommer.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. Årsmøtedokumenter ligger på vår web, om du ikke skulle få lastet disse med, så send en e-post til ledermck@gmail.com


Igjen, håper vi ses!


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Moss CK

148 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page