top of page

Årsmøtedokumentene er klare

Oppdatert: 6. mar.

Årsmøtet avholdes 28 februar 2024 kl 19.00 på Moss Hotel, Dronningensgate 21, Moss


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå tilgjengelig for medlemmene. Se vedlegg. Vi ønsker å spare på papir og vil ikke ha papirkopier av saksdokumentene til fordeling på årsmøtet.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss Cykle klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Moss Cykle klubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Ingar Skaar kontaktes på ledermck@gmail.com eller mobil 901 10 968.


Vi minner om at Sigrid Andrea Fløgstad vil holde en presentasjon rett etter at årsmøtet er avsluttet.


Velkommen til årsmøte!


Vedlegg: Årsmøtedokumenter


Saksliste Årsmøte Moss 2024
.pdf
Download PDF • 218KB


Sak 7 Godkjenne forretningsorden
.pdf
Download PDF • 135KB

Sak 8 Årsberetning 2023 Moss CK
.pdf
Download PDF • 323KB

Sak 9 Behandle Moss Cykle Klubbs regnskap i revidert stand
.pdf
Download PDF • 109KB

Sak 9-1 Moss Cykle Klubbs regnskap - Resultat og balanse
.pdf
Download PDF • 601KB

Sak 9-2 Kontrollutvalgets beretning for 2023_med res- og balanse rapport_sign
.pdf
Download PDF • 1.82MB

Sak 10.1 Behandle stragegiplan Moss Cykle Klubbs 2024 - 2029
.pdf
Download PDF • 110KB

Sak 10.1 Strategidokument Moss Cykleklubb.v1_2024-02-06
.pdf
Download PDF • 226KB

Sak 10.2 Utvide Kråketråkken med lavterskel gravel-ritt
.pdf
Download PDF • 105KB

Sak 10.3 Sommerskole for barn
.pdf
Download PDF • 122KB


Sak 10.4 Fellessatsning på grenserittet som rekrutteringstiltak
.pdf
Download PDF • 115KB

Sak 10.5 Justering av vedtekter for Moss Cykle Klubb
.pdf
Download PDF • 148KB

Sak 10.6 Grussykling i Moss Cykle Klubb
.pdf
Download PDF • 137KB

Sak 11 Fastsette medlemskontingent for 2024
.pdf
Download PDF • 109KB


Sak 12 Behandle Moss Cykle Klubbs budsjett for 2024
.pdf
Download PDF • 116KB

Sak 12-1 Moss Cykle Klubbs budsjett for 2024_Vedlegg Detaljert budsjettforslag med noter
.p
Download P • 622KB

Sak 13 Organisasjonsplan for Moss Cykle Klubb
.pdf
Download PDF • 239KB

Sak 14 Valg av styre, kontollutvalg og valgkomié
.pdf
Download PDF • 138KB

208 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Σχόλια


bottom of page