top of page

Bli med på stiftelsen av nytt lokallag/ Syklistenes Landsforening

Sammenhengende sykkelveier, øremerking av midler til sykkel og sykkelblikk på lokale høringer. Dette er noen stikkord for det Morten I. Kerr og Idar Fagereng ønsker å jobbe for i Syklistenes Landsforenings lokallag for Moss og Våler, som de har tatt initiativet til å etablere. Dette blir foreningens 18. lokallag.


– Det er et markant behov for å skape en delaktighet mellom publikum og planmyndighetene. Et lokallag blir et viktig verktøy for dialog om og evaluering av sykkeltiltak, sier Morten.


Han ivrer også for skilting av lokale og regionale sykkelruter i området.

God veivsiningsskilting av sykkelruter er bra både for de syklende og for de som er potensielle nye syklister. Gjennom skilting finner syklende lettere den beste veien. Samtidig blir mange av de som ikke sykler, klar over at akkurat her finnes det en sykkelrute.


Nå vil Morten og Idar gjerne høre hva som er viktig for andre SLF-medlemmer og andre sykkelengasjerte i disse to kommunene. Han sender en oppfordring om å ta kontakt for å bli med i lokallagsstyret eller spille inn sykkelsaker og -temaer som laget kan jobbe med.


Alle interesserte er velkommen til å delta på stiftelsesmøtet, som vil bli holdt på


Moss Hotel, Dronningens gate 21, onsdag 29. september 19.00–20.30.


Det vil bli lett servering. Alle frammøtte vil få et oppladbart lyktesett. Dette er lykter Syklistforeningen deler ut under høstkampanjen Synlig syklist.


– Med deg på laget får vi løftet fram brukerperspektivet og presset på for å sikre flere trygge og sammenhengende sykkelveier, sier Morten.


Du kan ta kontakt her:

moss@syklistforeningen.no eller 920 30 697 (Morten).

Også lokallagskontakt i Syklistforeningen, Olav Fjeld Kraugerud, kan kontaktes: olav@syklistforeningen.no eller 416 17 337.


Program stiftelsesmøtet:


Peter Hovda, by- og regionplanlegger i Moss kommune: «Hva er de gode grepene for å få flere til å sykle i Moss og Våler?»


Den formelle stiftelsen:


Sak 1. Konstituering


a) Innkalling

Godkjenning av innkalling

Registrering av fremmøte medlemmen


Valg av:

b) Ordstyrer

c) Referent


Sak 2. Valg


Valg av styreleder og styremedlemmer.


Følgende kandidater stiller til valg:

Morten I. Kerr og Idar Fagereng

Det opplyses om flere kanditater på møtet.

De som kan bli valgt inn, vil på forhånd ha blitt spurt om å stille som kandidater og vil ha sagt seg villige til å påta seg styreverv.


Sak 3. VedtekterMeld fra om din deltakelse på møtet innen 27. september til:

Sigrid-Amalie Romestrand – sigrid-amalie@syklistforeningen.noeller 947 82 718Velkommen skal du være!

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page