top of page

Innkalling til årsmøte i Moss Cykleklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Moss Cykle klubb.

Årsmøtet avholdes 16 februar 2022 kl 18.00 på Moss Hotell, Dronningensgate 21, Moss Dersom Covid regler setter en stopper for fysisk møte, så blir årsmøte avholdt digitalt, så et forbehold om dette.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7.februar til Moss Cykle klubb, Postboks 580 Høyden eller til ledermck@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss Cykle klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Moss Cykle klubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bjørn Bergenheim kontaktes på ledermck@gmail.com eller mobil 950 89 533.


Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret Moss CK

110 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page