top of page

Kråketråkken søndag 5. september- dugnad/fribillett

Oppdatert: 15. jun. 2021

Hei medlemmer av Moss CK!


Etter planen skal vi i Moss CK arrangere landeveisrittet "Kråketråkken" fra Bygdetunet i Rygge søndag 5. september. Vi håper og satser på at det ikke er Covid-restriksjoner på den tiden som hindrer avvikling av rittet.


Arrangeringen av "Kråketråkken" er et dugnadsprosjekt av Moss CK-medlemmer, som deltakerne i rittet setter stor pris på og som gir klubben en god inntekt. Vi trenger hjelp til rigging og som parkeringsvakter på morgenen rittsøndagen fra kl 08.00 - 09.00.

Vi henvender oss derfor til medlemmer av Moss CK som planlegger å være med i "Kråketråkken" med følgende tilbud: hvis du stiller opp som mannskap (eventuelt skaffer en person) på søndagsmorgenen, får du fribillett til rittet.


De som vil benytte dette, må sende e-post til Ola Bratlie (olagbratlie@hotmail.com) og melde sin interesse (eventuelt oppgi navn på person som skal stille). De vil da få tilsendt en kode som skal benyttes ved påmelding (som skjer via EQtiming) og som vil gi betalingsfritak for rittavgiften (ikke for eventuell engangslisens).


Vi håper at flere vil benytte seg av dette og derved avhjelpe mannskapsbehovet vi har før rittet. Men selvsagt, andre klubbmedlemmer som vil være med på dugnad, er også hjertelig velkomne til å melde seg.


Ola Bratlie, rittleder "Kråketråkken".


70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page