top of page

Sykkelvettregler

Oppdatert: 18. apr. 2023

Sykkelvettregler fra NCF - for din og andres sikkerhet ...


Sykkelvett på landeveien (på trafikkert vei)


 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

 3. Fakta om forbikjøring

  1. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.

  2. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

 4. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

 5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

 6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

 7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

 8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

 9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys - hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

 10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.


Sykkelvett i terrenget (stivettregler)

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.
30 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page