Sykkelvettregler

10 sykkelvettregler fra NCF - for din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei


 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

 3. Fakta om forbikjøring

 4. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.

 5. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

 6. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

 7. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

 8. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

 9. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

 10. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

 11. Bruk alltid hjelm og godkjent lys - hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

 12. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle