top of page

Barn og ungdomsgruppa

Å lære å sykle er en milepæl  mange husker som voksne – øyeblikket da usikkerheten ble erstattet av trygghet og følelsen av å oppheve tyngdekraften. Enda mer moro når man tar sykkelen ut i naturen.

Sykling er en fantastisk måte å bruke og å utvikle kroppen på og gjør verden til et enda mer spennende sted å utforske. Barn lærer å sykle tidligere enn de gjorde før – særlig fordi det nå finnes sykler som er tilpasset dem. En sykkel er et flott redskap for barnet til å utvikle alle sanser, oppmerksomhet, grovmotorikk, balansefunksjon og rom- og retningssans.

Barn som bruker kroppen:

  • Utvikler et positivt selvbilde.

  • Får god helse og blir glade.

  • Blir mer selvhjulpne og sosiale.

  • Får høyere stressterskel.

  • Får bedre konsentrasjonsevne.

  • Får bedre motoriske ferdigheter

Moss CK har treninger for barn. Ta kontakt med Bård Høstmark 920 81 258 for mer info om barnegruppa.

bottom of page