top of page

PERSONVERNERKLÆRING

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR  
 

Behandlingsansvarlig:  
Moss CK
Postboks 580 Høyden

1522 Moss
E-post: ledermck@gmail.com
Telefon: +47 950 89 533
 
Vi samler kun inn navn- og kontaktinformasjon om våre medlemmer. Moss CK samler kun inn data som er nødvendig for påmelding til våre arrangementer, god medlemsinformasjon og korrekt fakturering av medlemskap.   
 
Data som samles inn:  


●    Navn på medlem
●    Fødselsår, adresse, telefon og epost adresse til medlem.
●    Medlemstype, ordinær eller støttemedlem
 
Data oppbevares hos oss så lenge du er medlem, men data kan slettes når som helst slettes på forespørsel ved å sende en epost til ledermck@gmail.com   
 
Informasjonen blir aldri utlevert til tredjeparter utenom våre databehandlere eller med mindre det følger av ufravikelig lov. Moss CK vil varsle de registrerte ved begjæring om utlevering av informasjon, med mindre det følger av ufravikelig lov at det ikke er tillatt å varsle de registrerte.  


Ovennevnte opplysninger lagres på servere som eies og driftes av Wix.com og de lagrer data på servere USA, Irland and Israel About Privacy | WIX.

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du klage til Datatilsynet.  


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  
Opplysninger hentes inn for at Moss CK skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av opplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.
 
Innsyn og retting  
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan få tilsendt dine opplysninger på epost ved hendelse til oss på ledermck@gmail.com  


Oppbevaring og sletting  
Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, vil bli slettet automatisk.  


KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET  
Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.  
Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.  

 

Dersom Moss CK blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Moss CK tar kontakt med deg elektronisk om sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.  

 

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER  
Ingen av Moss CK sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Moss CK sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Moss CK under noen omstendigheter.  

 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN  
Medlemmer aksepterer at Moss CK forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende.   
Moss CK plikter å varsle medlemmer om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Medlemmets rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter ellers. Melding om vesentlige endringer skal sendes per e-post til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for medlemsforholdet. 

 

 
bottom of page