top of page

Årshjul for Moss CK

Med årshjulet/årsplanen får du oversikt over alle styremøter, hvilke tema/saker som skal behandles og når. Vi oppdaterer årshjulet ved hvert eneste styremøte, så dette er ikke statisk informasjon. Er det noe du savner i årshjulet, så ta kontakt med oss.

bottom of page