top of page

Info fra styret

Hei alle medlemmer av Moss CKVi som er representanter fra styret i Moss CK ønsker å informere litt om hvilke saker som har stor oppmerksomhet og hva våre fokusområder er frem til årsmøte.


Mye har skjedd dette året og mye skulle ha vært gjennomført. Sesongen ble ikke helt som vi hadde forventet. Tidligere på sesongen hadde mange av oss tenkt å delta på T/O 21. Dette ble stoppet av Covid dessverre. Flere andre ritt måtte også kaste inn håndkle grunnet pandemien. Heldigvis ble noen ritt flyttet til senere i sesongen, der vi som klubb har representert klubbdrakta på beste tenkelige måte. Vårt eget ritt – Kråketråkken ble også avlyst grunnet for få deltagere. Styret har diskutert denne avgjørelsen i ettertid og det er ikke vanskelig å innrømme at vi burde nok ha ventet litt før vi tok avgjørelsen om å avlyse. Men på grunn av kostnader og respekt for bruk av tid for alle som deltar på dugnad, valgte vi å avlyse årets ritt.


Et viktig område som vi har brukt mye tid på er å få landet en ny webside. Dette har vært et av flere fokusområder, men særdeles viktig å få på plass en ny plattform for alle brukere av denne tjenesten. Første utgave er nå på plass, så vi håper på masse aktivitet fremover.


Tiden frem mot årsmøte brukes nå primært mot en ny strategi. Samhandling med alle våre sportslige grener blir viktigere og viktigere. Vi er nødt til å sette ny kurs, flere initiativ som støtter opp rundt vår egen klubb. I november gjennomfører vi en workshop der alle kapteiner, para utøvere, sittende styre og kanskje NCF deltar. Målet er at vi sammen skal forankre en ny strategiplan for de neste kommende sesonger. Strategidokumentet skal være det ledende dokumentet for utvikling mot målene klubben setter seg, både sportslig og organisatorisk. Denne strategiplanen skal gi klubben godt grunnlag for hvordan det er ønskelig at klubben skal utvikle seg i strategiperioden. Gjennom tydelig beskrevet veivalg og handlingsplaner som støtter veivalgene, er det lagt til grunn et godt arbeid for å ta klubben videre.


Datoen for årsmøte blir den 16. februar 2022. Som tradisjon tro prøver vi å få booket opp Moss Hotel. Men hold av kvelden, viktig at du som medlem deltar. Om Forsvaret tillater det så kommer Lars Espen Kristiansen til å holde et foredrag om lange dager på sykkelen, et høydepunkt å få med seg.


Beste hilsen

Styreleder

Bjørn A. Bergenheim jr

125 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page